Procedury

Presor

Tlaková terapie představuje metodu široce používanou v oblasti angiologie (nauka o cévním systému), kosmetickém lékařství, na poli fyzioterapie a kosmetiky.

Její apliklace způsobuje aktivaci zpětného oběhu (cévního a lymfatického), stimuluje zpětné vztřebávání mezitkáňových tekutin a jejich drenáž směrem k organickým filtrům. Je určena k ošetření cévních a lymfatických otoků různého původu, celulitidy, poruch výživy a k udržování správného zptného oběhu.

Ošetření provádíme tak, že zasuneme jednu končetinu do speciálních bot, rukávů nebo do pásu. Tyto části jsou opatřeny zdvojenou stěnou rozdělenou do jednotlivých vzduchových komor. Za pomocikompresoru a správně nadávkovaného tlaku nafoukneme vzduchdo těchto komor, takže dojde ke kontrolovanému stlačení ošetřované části těla, na níž potřebujeme vyvolat terapeutické účinky.

.
XHTML 1.0 Strict Valid | SEO Servis