Procedury

SkinLine®

Potřebujete-li odstranit nežádoucí žilky a chloupky, je pro Vás řešením metoda SkinLine®.

Z USA se k nám dostala zajímavá metoda odstraňování nežádoucích chloupků a žilek. Touto metodou jdou odstranit i chloupky, které nejdou odstranit za použití laseru.

Tradiční jehlová metoda odstranění žilek

Tradiční jehlové metody pro odstraňování drobných žilek využívají tepla, které vznikne během přechodu vysokofrekvenčního proudu z jehly do tkáně. Tímto teplem se bílkovina v okolí hrotu jehly srazí a profil drobných žilek je tak uzavřen. Pozornému oku však neunikne řada malých teček či kráterů v místě vpichu, které jsou způsobeny ulpíváním sražených bílkovinných zbytků na povrchu hrotu a jejich následným vytržením až na povrch kůže. Pokud se takto vzniklé otvory zaplní zbytky krve, zůstávají na povrchu po dlouhou dobu patrné tmavé body, značkující místa, na kterých byla terapie provedena.

Odstranění žilek metodou SkinLine®

Americká metoda SkinLine® řeší problémy s ulpíváním zbytků tkáně na povrchu jehly velmi vtipně a účinně. Po dobu vpichu totiž neprotéká jehlou proud vysokofrekvenční, nýbrž stejnosměrný. Místo koagulace je tak vyvolána elektrolýza. Vznik zásaditého louhu způsobuje zmýdelnění tuků a tenká vrstvička mýdla tak tvoří přirozenou oddělovací vrstvu mezi tkání a vrstvou zlata na hrotu jehly. Inserce, neboli fáze zasunutí jehly do kůže proto probíhá většinou pod prahem vnímání bolesti. Po ustavení jehly do správné polohy v bezprostřední blízkosti žilky je ke stejnosměrnému proudu poznenáhlu přimíchána také vysokofrekvenční složka, nutná k tepelné koagulaci krve v cévním profilu. Pozvolný nárůst intenzity vysokofrekvenčního proudu vede k přesně určenému průběhu koagulace.

Závěrečná fáze vyjmutí je z hlediska konečného výsledku patrně nejdůležitější. Koagulace je ukončena odpojením vysokofrekvenčního proudu, jehla však zůstává v původní poloze a stejnosměrná složka proudu je i nadále zapojena. Po uplynutí dvou až tří vteřin se opět vytvoří dostatečná mýdelná vrstva, která umožní naprosto hladké vyjmutí jehly z místa vpichu. Z uvedeného postupu je patrná nutnost ovládat stejnosměrný a vysokofrekvenční proud navzájem nezávisle a proto je SkinLine® vybaven dvěma oddělenými nožními spínači.

Odstranění chloupků pomocí SkinLine®

Dosavadní jehlové metody využívají opět tepla, vznikajícího vlivem vysokofrekvenčního proudu v horní vrstvě vlasového folikulu. Koagulace folikulu vede k odumření vlasu. Během další růstové, tedy anagenní fáze se tvorba vlasu zpravidla obnoví, jeho průměr přitom bývá menší, než u vlasu původního. Pokud tedy nebyly během první jehlové epilace zasaženy a zcela zničeny buňky v okolí tzv. anagenního zárodečného bodu, je nutno postup ještě několikrát opakovat.

Metoda SkinLine® naproti tomu dosahuje velmi spolehlivé epilace právě využitím směsného působení obou již uvedených proudů. Zatímco vysokofrekvenční proud působí koagulaci folikulu vlasu, přimíchaný stejnosměrný proud produkuje dostatek louhu, potřebného k trvalému odstranění buněk anagenního zárodku. Z dlouhodobého pozorování vyplývá, že pokud je tato metoda správně aplikována zkušenou specialistkou, jsou výsledky epilace trvanlivější a tím objektivně lepší, než výsledky všech ostatních metod.

Přínos metody SkinLine® spočívá v její jednoduchosti, preciznosti a spolehlivosti, protože výsledky jsou kontrolovatelné ihned po zákroku. Navíc na rozdíl od aplikace laseru je metoda SkinLine® nezávislá na barvě pleti či chloupků klientky a není proto omezována nebezpečím popálení nebo pigmentových změn. Je také pravda, že tato metoda je dostupnější tím, že pořizovací náklady jsou ve srovnání s laserem asi čtrnáctkrát nižší.


Informace, podle kterých metoda SkinLine® nahradí vždy ošetření laserem, se však nezakládají na pravdě. Laser si samozřejmě svoje postavení podrží všude tam, kde je nutno ošetřovat skutečně velké plochy.

.
XHTML 1.0 Strict Valid | SEO Servis